Project Description

Klaipėdos aukštoji jūreivystės mokykla. Renovacija. Remontas. Rekonstrukcija.
Mes vykdėme statybos techninę priežiūrą bei organizavome statybos užbaigimo (pridavimo) procedūras.
Kadangi projektą finansavo valstybė, mums teko vykdyti ir patikrą…